نویسنده = ������������ ������������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. تفسیری بر ماده 961 قانون مدنی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 113-138

10.22059/jolt.2013.50491

رضا معبودی نیشابوری؛ سید جمال الدین موسوی تقی آبادی