نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. خودتنظیمی زیست محیطی شرکت ها در صنعت نفت و گاز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1400

10.22059/jolt.2021.305856.1006874

الهام حسنی؛ محمد ساردوئی نسب؛ مهدی بالوی؛ علی مشهدی