خودتنظیمی زیست محیطی شرکت ها در صنعت نفت و گاز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته حقوق دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران،قم،ایران

2 1- دانشیار، دانشکده حقوق ،پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم،ایران

3 دانشیار، دانشکده حقوق ،پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم،ایران

4 دانشیار، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

گرایش صنایع آلاینده به خودتنظیمی زیست‌محیطی به‌عنوان یک ابزار نوین و داوطلبانه قاعده گذاری، امروزه با عدم کارایی مقررات رسمی دولتی و نقاط ضعف آن در بهبود وضعیت محیط‌زیست، افزایش‌یافته است و صنعت نفت و گاز نیز از این امر مستثنا نیست. هدف از این پژوهش تبیین خودتنظیمی زیست‌محیطی شرکت‌های نفتی به‌عنوان یکی از انواع خودتنظیمی زیست‌محیطی و بررسی ابزارهایی است که شرکت‌ها به‌صورت کاملاً مستقل و یا با همکاری دولت‌ها سعی در قاعده‌مند سازی فعالیت‌های خود از منظر زیست‌محیطی دارند. همچنین اقداماتی که نهادهای بین‌المللی حرفه‌ای و عمومی ، دولت‌ها و سایر ذینفعان در حمایت و هدایت شرکت‌ها انجام می‌دهند بیان می‌گردد. یافته-های پژوهش حاکی از آن است که شرکت‌های نفتی در صورت پذیرش مسئولیت و استفاده از ابزارهای خودتنظیمی و همچنین داشتن ناظری مانند انجمن‌های صنعتی که فعالیت‌های شرکت را مطابق با قواعد تهیه‌شده، ارزیابی کند می‌تواند باعث بهبود وضعیت محیط‌زیست و صنعت نفت گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmental self-regulation of companies in oil and gas industry

نویسندگان [English]

  • elham hassani 1
  • Mohammad Sardoueinasab 2
  • mahdi balavi 3
  • Ali Mashhadi 4
1 MSc, Faculty of law, College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran
2 Associate Professor, Faculty of law, College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran
3 Associate Professor, Faculty of law, College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran
4 3-Associate Professor, Faculty of law, Qom University, Qom, Iran
چکیده [English]

The trend of pollutant industries as a new and voluntary regulatory tool has been increased today by non-governmental regulations and its weaknesses in improving the environment, and the oil and gas industry is no exception. the aim of this study is to explain the environmental issues of petroleum companies as one of the most environmental and environmental issues that the companies are fully independent or in cooperation with the government in order to regulate their activities from the environmental point of view. In addition, the measures taken by international and international law, government and other stakeholders in the support and leadership of the companies will be mentioned. The research findings indicate that petroleum companies will be able to improve the environment and oil industry in the event of acceptance of responsibility and the use of self - regulatory instruments as well as an observer such as the industrial community that meets the company's activities in accordance with the prepared rules.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate social responsibility
  • Code of conduct
  • .Standardization