کلیدواژه‌ها = قدرت
تعداد مقالات: 1
1. مشروعیت حکومت از دیدگاه اسلام و ماکس وبر

دوره 1، شماره 5، پاییز و زمستان 1382

حسین رحمت الهی