کلیدواژه‌ها = قبح
تعداد مقالات: 1
1. حسن و قبح عقلی از دیدگاه محققان اسلامی

دوره 3، شماره 8، بهار و تابستان 1384

یحیی کبیر