کلیدواژه‌ها = حکم خارجی
تعداد مقالات: 1
1. شرایط اجرای احکام خارجی در حقوق ایران و مصر

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 349-372

10.22059/jolt.2019.258239.1006567

عبدالله خدابخشی؛ اعظم انصاری؛ محمد مجد کابری