کلیدواژه‌ها = قانون‌حاکم
تعداد مقالات: 1
1. احاله و اصل آزادی اراده در قراردادها

دوره 3، شماره 9، پاییز و زمستان 1384

فرهاد خمامی‌زاده