کلیدواژه‌ها = اختیار معامله
تعداد مقالات: 1
1. بررسی حقوقی اوراق اختیار معامله در بازار بورس اوراق بهادار

دوره 4، شماره 10، بهار و تابستان 1385

محمد‌تقی رفیعی؛ راضیه عبدالصمدی