کلیدواژه‌ها = اطلاق
تعداد مقالات: 1
1. کارکرد استنباطی انصراف و کاربرد حقوقی آن

دوره 6، شماره 14، بهار و تابستان 1388، صفحه 131-148

سید علی محمد یثربی