کلیدواژه‌ها = افراد دارای معلولیت
تعداد مقالات: 1
1. تأملی بر حقوق معلولان از منظر کنوانسیون حقوق معلولان و سایر اسناد بین‌المللی

دوره 5، شماره 13، پاییز و زمستان 1387، صفحه 29-50

منوچهر توسلی نائینی؛ میرحسین کاویار