کلیدواژه‌ها = ایکسید
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی «قانونی بودن سرمایه‌گذاری» در رویۀ ایکسید

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 21-41

10.22059/jolt.2019.262701.1006604

سیامک کرم زاده؛ خلیل روزگاری آقبلاغ