کلیدواژه‌ها = رهن
تعداد مقالات: 2
1. ماهیت سهام وثیقۀ مدیران شرکت‌های سهامی عام

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 129-148

10.22059/jolt.2018.232879.1006350

میلاد ملائی خاص؛ محمدرضا امیرمحمدی


2. رهن دین

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1382

دکتر سیدعلى علوى قزوینى