کلیدواژه‌ها = منابع حقوق
تعداد مقالات: 1
1. شناخت و تفکیک آرای وحدت رویه معتبر از منسوخ

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 181-204

10.22059/jolt.2013.35164

اقبالعلی میرزایی