کلیدواژه‌ها = روابط تجاری
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل کارکرد توافق عدم رقابت در روابط تجاری

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 127-156

10.22059/jolt.2012.35176

ابراهیم رهبری؛ نجمه کاظمی آهوئی