تحلیل کارکرد توافق عدم رقابت در روابط تجاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان

2 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

حفاظت از منافع در تعاملات تجاری، دغدغه اشخاص و بنگاه­ها بوده و آنها کوشیده­اند از ابزارهای گوناگونی که در اختیار دارند برای این منظور بهره گیرند. توافق یا شرط عدم رقابت از وسایل کارآمدی تلقی می­شود که با توجه به کارکرد خاص آن در بازداری سایرین از انجام فعالیت­های تجاری مشابه به خصوص در غیاب مقررات قانونی صریح، می­تواند طیف متنوعی از منافع تجاری از جمله اسرار تجاری، شهرت تجاری، فهرست مشتریان، آموزش­های ارائه شده به مستخدمین، مهارتهای خاص و منحصر به فرد مستخدمین، و علائم و اسامی تجاری را در مناسبات تجاری مختلف تحت حمایت قرار دهد. این مقاله در صدد آن است که، ضمن اشاره­ای اجمالی به مفهوم توافق عدم رقابت، با مطالعۀ موازین قانونی، آراء حقوق­دانان و آخرین آراء قضایی در نظام­های حقوقی مختلف، به تحلیل ابعاد کارکردی آن در حمایت از منافع مشروع قانونی در تعاملات تجاری پرداخته و نشان دهد که، به رغم دیدگاه رایج، با لحاظ قابلیت­های ویژه و مقاصد توافق عدم رقابت، نباید گسترۀ کارکرد آن را به منافع یا روابطی خاص محدود نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Function of the Non-Competition Agreement in Commercial Relations

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Rahbari 1
  • Najmeh Kazemi Ahooei 2
چکیده [English]

The protection of legitimate interests in commercial relations has raised endless concerns for persons and undertakings and they have always tried to employ different available tools achieving mentioned goals. The Non-competition agreement or clause is considered an efficient instrument, with special attention in its function in preventing others from competitive activities, particularly in the absence of explicit statutes.  It can protect diverse varieties of legal interests such as trade secrets and good will in various relations. This paper examines statutes, doctrines and the latest judicial judgments in different legal systems about functional aspects of the non-competition clause in commercial relations.  It also shows that, in observing the potentials and goals of the non-competition agreement, its function, in despite of dominant approaches, should not be limited to supporting certain interests and relations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • non-competition agreement
  • non-compete clause
  • contractual function
  • protection of commercial interests