کلیدواژه‌ها = حل اختلاف
تعداد مقالات: 1
1. روشهای رسمی و غیررسمی حل اختلاف در پرونده‌های قتل عمد در ایران

دوره 2، شماره 7، پاییز و زمستان 1383

دکتر محمد ابراهیم شمس ناترى