بررسی تطبیقی حمایت حقوقی از جلوه‌های فرهنگ عامه

نویسندگان

1 استاد دانشکده حقوق، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق، پردیس قم، دانشگاه تهران

چکیده

«فولک» (folk) به معنی مردم و «لور» (lore) به معنی دانستنی‌ها و علم به کار می‌رود و کلمه فولکور (folklore) در مفهوم اصطلاحی عبارت است از: «مجموعه‌ای از تولیدات، آثار، خلاقیت و عقاید و سنن گروه یا جامعه‌ای معین که با شیوه‌های ملموس و غیر ملموس و در قالب اشکال هنری (اعم از اجرایی غیر اجرایی) و ادبی یا به صورت دانش بومی (شامل دانش طبی، دانش کشاورزی و دانش زیست‌محیطی) منابع طبیعی و منابع ژنتیک و مانند آن تبلور یافته و به یک معنی، عامل شناسایی اجتماعات و شناسنامه فرهنگی این جوامع می‌باشد که در طول قرن‌ها میراث فرهنگی و تمدن ملت‌ها را شکل داده است».
در سال 1982 ، سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) و یونسکو برای حمایت اثباتی و پیش‌گیرانه از جلوه‌های فولکور و مظاهر فرهنگی و حفظ، احیا، تشویق و توسعه آن‌ها، به تنظیم مقررات نمونه برای قانون‌گذاری داخلی کشورها پرداختند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Overview of Legal Protection of Folklore

نویسندگان [English]

  • Nejad-Ali Almasi 1
  • Behnam Habibi 2
چکیده [English]

Folklore consists of two separate words, "folk" and "lore". "Folk" means people and "lore" means knowledge. Generally, the folklore refers to culture and traditional knowledge. We can also define folklore as a collection of works, creations, ideas and tradition of certain groups or ethnics belonging to a nation that include tangible and intangible elements, such as, literature and artistic work, values, practices, traditional knowledge and the like. In this article, we have reviewed the experience of certain countries in this respect. We have also discussed the model law drafted by WIPO and UNESSCO for protection of folklore. This article is mainly dealt with this model law in order to assess whether it has been successful in providing full photoreaction of folklore.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultural in heritage
  • Folklore
  • indigenous people
  • Intellectual Property
  • model law