بررسی تأثیر آموزش حقوق بشر بر صلح و توسعه

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

2 دانش¬آموخته کارشناسی ارشد حقوق بشر، دانشگاه تهران

چکیده

جامعه جهانی همواره به دنبال راه حل‌ها و گزینه‌هایی است که از رهگذر آن‌ها بتواند به تقویت صلح و همچنین افزایش و گسترش توسعه بپردازد. یکی از گزینه‌های مطرح در این زمینه آموزش حقوق بشر است که بر پایه افزایش دانش و مهارت‌های حقوق بشری استوار شده است و به دلیل تأثیری که بر اطلاعات و مهارت‌های اقشار مختلف جامعه می‌گذارد، دارای توان بالقوه تغییر در جامعه، دگرپذیری، درک سایر ملت‌ها و در نهایت تقویت صلح می‌باشد. یکی دیگر از مواردی که آموزش حقوق بشر می‌تواند در حوزه آن تاثیر بگذارد مساله توسعه است. هنگامی یک جامعه به توسعه پایدار می‌رسد که در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود رشدیافته باشد. آموزش حقوق بشر با توجه به محتوای خود می‌تواند در این زمینه موثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Human Rights Education Impact on Peace and Development

نویسندگان [English]

  • Amir Hosein Ranjbarian 1
  • Fariba Navab Daneshmand 2
چکیده [English]

World community is always seeking solutions and ways to improve peace and enhance development. Human rights education which increases public awareness of human rights is one way for achieving peace and development. Such education would result in changing society, understanding other nations and strengthening peace and prosperity. If a society grows up in all economic, social and cultural dimantions, it will achieve consistent development. Human rights education provides a better situation for development and prevents human rights abuses and violations which are regarded as obstacles to development. This article intents to examine the role of human rights education in the process of development and achieving the peace.

کلیدواژه‌ها [English]

  • development
  • Education
  • human rights
  • human rights education
  • Peace