رضایت زوج در انجام اعمال پزشکی یا جراحی زوجه

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی و پژوهشگر گروه اپیدمیولوژی و سلامت باروری پژوهشگاه رویان

3 عضو هیئت علمی و مدیر گروه اپیدمیولوژی و سلامت باروری پژوهشگاه رویان

چکیده

بر‌اساس قانون مجازات اسلامی، برای انجام اعمال طبی یا جراحی باید از خود فرد یا ولی وی رضایت گرفت. افزون‌براین، در بیمارستان‌ها و سایر مراکز درمانی متعارف است که برای انجام اعمال طبی یا جراحی زوجه از زوج نیز رضایت می‌گیرند و بدون رضایت وی اقدامی نمی-کنند. این نوشتار به بررسی مبانی فقهی- حقوقی این اقدام (اخذ رضایت زوج) با نگاهی به حقوق تطبیقی پرداخته است. نتیجه مباحث آن است که در موردی که زوجه،‌ عاقل و بالغ است، اما هوشیار نیست، اخذ رضایت اولیای‌دم لازم می‌باشد که زوج نیز در شمار ایشان است و در فرضی که زوجه، عاقل و بالغ و هوشیار است، اخذ رضایت هیچ‌کس لازم نیست، مگر در موردی که عمل طبی یا جراحی مرتبط با اهداف و مصالح خانواده باشد که در این صورت، از این جهت که زوج، ریاست خانواده را به‌عهده دارد، اخذ رضایت او لازم می‌نماید. با وجود همه این مراتب، درصورتی‌که عمل طبی یا جراحی، ضروری باشد، اخذ رضایت زوج لزومی ندارد، بلکه اخذ رضایت وی صرفا در اعمال غیرضروری لازم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Necessity of Husband’s Consent in Clinical and Surgical Operations of the Wife

نویسندگان [English]

  • Habib Allah Rahimi 1
  • Mohammad Sadeghi 2
  • Reza Amani Samani 3
چکیده [English]

According to the Islamic Criminal Law, consent from the patient or their legal guardian is necessary for any clinical or surgical operation. Currently, hospitals get consent from the husband for clinical operations of his wife and if they could not get the consent they refuse to do the operation. In this paper, legal and religious basis for this type of consent (husband for wife) is discussed using comparative legal methodology.
When the wife is competent, no consent is necessary except for the patient herself. The husband’s consent seems to be necessary when the clinical or surgical operation interferes with the family interests. In this situation also, the husband’s consent should be obtained unless the operation is crucial for the wife. Thus, the husband’s consent is limited to non-therapeutic operations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clinical or surgical operation.
  • Consent
  • Husband’s consent
  • Therapeutic operation