اعمال بِه زمامداری در رسیدگی های قضایی(بررسی تطبیقی قوانین ناظر بر دادرسی در ایران و موازین بین المللی)

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده

در میان ارکان سه‌گانه حکومت، قوه مجریه، مقننه و قضائیه، قوه قضائیه پررنگ‌ترین نقش را در حمایت از حقوق شهروندی ایفا می‌کند. بنابراین اصلاح و ارتقای این نهاد، گامی مؤثر در پیشبرد حقوق بشر است. اصلاحات دستگاه قضایی در صورتی کارآمد خواهد بود که استانداردهای جهانی و حساسیت‌های محلی را هم‌زمان در نظر بگیرد؛ در غیر این‌ صورت، محکوم به شکست است. بِه‌زمامداری الگویی جهانی با قابلیت بومی‌سازی است و پیش‌فرض آن این است که درستی فرایند، درستی نتیجه را درپی دارد. مقاله پیش‌رو می‌کوشد با شاخص-یابی مؤلفه‌های عام بِه‌زمامداری در امور قضایی، وضعیت کنونی نظام حقوقی ایران را به‌ویژه از حیث قوانین دادرسی با مؤلفه‌های بِه‌زمامدرای سنجیده، چارچوبی مناسب جهت اعمال اصلاحات قضایی ارائه دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Good Governance in Judicial Procedures (a Comparison between Iranian Laws and International Documents

نویسنده [English]

  • Samane Rahmatifar
چکیده [English]

Among three branches of government, judiciary has the most important role in protecting of citizens’ rights; therefore upgrade and improvement of this branch is vital to promote human rights. If changes consider international standards and local concerns at the same time, be efficient, if not will be failed. Good governance is an international model has localization capability which its default is correct process leads to correct results. Current article tries to recognize indexes of general elements of good governance compatible to judicial procedures; then compares Iran’s judiciary system and indexes, especially in term of procedural rules; moreover suggests a frame for judicial reforms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fair trial
  • Good governance.
  • human rights
  • judiciary