بررسی اصول حاکم بر قوانین کارآمد از منظر تحلیل اقتصادی حقوق

نویسندگان

1 استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی پردیس قم دانشگاه تهران

چکیده

قانون به مثابه کالای عمومی مهم‌ترین محصول حقوقی در جوامع دموکراسی محور به‌شمار می‌آید. این محصول به عنوان ارزش اجتماعی در مقام مشروعیت بخشی به عملکرد نهادهای حکومتی و افراد جامعه است. بنابراین از جمله ویژگی‌های اقتصادی قانون عبارت از کارآمدی، عقلانی بودن، شفافیت، اعتبار و در دسترس بودن آن است. در ادبیات تحلیل اقتصادی حقوق اساسی، قانون خوب (کارآمد) در مقابل قانون بد (ناکارآمد) به‌کار می‌رود. مراد از قانون خوب، قانون استاندارد و مطلوبی است که ضمن کنترل هزینه تولید ، توزیع و مصرف قانون، باعث کارآمدی و افزایش رفاه اجتماعی نیز می‌شود.
اساس نوشتار کنونی بر تحلیل هنجاری از قانون است. لذا تلاش می‌گردد بر مبنای داده‌های نظریه انتخاب عمومی، به نقش مثبت کاربرد مفاهیم، ابزارها و تکنیک‌های اقتصاد در شکل‌گیری و حیات قانون اشاره گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Principles Governing the Efficient Laws from an Economic Analysis of Law

نویسندگان [English]

  • Nejad Almasi 1
  • Behnam Habibi Dargah 2
چکیده [English]

The law is important on point of law and economic movement. In fact, one of the production in the field of fiction markets is law and regulations. In the literature of law and economic, there is different between two laws. Means that , we ought to distinguish between efficient and inefficient laws. So, there are some characteristics relation to efficient laws. This characterics are effect in the process of enforcement of law.
Some of them are includes transparency, rationality, validity, accessibility and so on. In this article , we try to show that welfare social or established balance system are based on the efficient law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Efficient law
  • Inefficient law
  • Public Welfare
  • Rationality of law
  • Security of law