تسلیم مبیع بیشتر از میزان قراردادی(مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) و حقوق انگلیس)

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه مازندران

چکیده

فروشنده موظف است کالایی را تحویل دهد که مطابق با قرارداد باشد. یکی از موارد مطابقت کالا با قرارداد، مطابقت آن از حیث کمیت است، یعنی بایع باید کالایی را تحویل دهد که به میزان مقرر در قرارداد باشد. در عمل کالای تحویلی ممکن است بیش‌تر از میزان مقرر باشد. از این رو، این سؤال مطرح می‌شود که خریدار یا فروشنده از چه حق یا حقوقی برخوردار است. مقاله حاضر با بررسی موضوع در نظام حقوقی ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق انگلیس به این نتیجه می‌رسد که در حقوق ایران در صورتی که مقدار جنبه وصفی داشته باشد، عقد از طرف فروشنده قابل فسخ است. اما در حالتی که مقدار جنبه اصلی داشته باشد، زیاده مال بایع است. در حقوق انگلیس در صورت زیادتر بودن مبیع، مشتری مخیر است مبیع را به میزان قراردادی اخذ و بقیه را رد کند یا کل مبیع را رد کند. در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، مشتری می‌تواند مقدار تسلیمی را دریافت کند یا از پذیرش مقدار اضافی امتناع نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Delivery of Goods more than Provided in the Contract (A Comparative Study in Iranian Law, International Sale of Goods Convention and English Law)

نویسندگان [English]

  • Fakhroddin Asghari Aghmashhdi 1
  • Mahdi Ala 2
چکیده [English]

The seller must deliver the goods in conformity with the contract. One of cases of conformity is its conformity with the contract in terms of quantity. Namely, the seller must deliver the goods that are equal with the specified amount in the contract. In practice, the delivered goods may be larger than the amount specified in the contract. In Iranian law, where the goods are larger than contractual quantity, two presumptions are imaginable. If the quantity has secondary aspect, the contract will be recoverable by the seller. But, where quantity is essential, the excess will belong to him. In English law, where the seller delivers a quantity of goods larger than he contracted to sell, the buyer may accept the goods included in the contract and reject the rest, or he may reject the whole. In Convention, the buyer may take delivery or refuse to take delivery of the excess delivery.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Goods with equal parts
  • Goods with various parts
  • Larger goods
  • Option of