حمایت از علایم تجاری در برابر رقابت غیرمنصفانه

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دوره دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران

چکیده

حقوق منع رقابت غیرمنصفانه، هر عملی را که برخلاف رویه معمول صنعت یا تجارت انجام گیرد، ممنوع می‌کند. قبل از پیدایش حقوق ویژه مالکیت فکری، از این حقوق عموماً تحت قواعد کلی مسؤولیت مدنی و رقابت غیرمنصفانه حمایت می‌شد. البته حقوق منع رقابت غیرمنصفانه وسیع‌تر از حمایت از علایم تجاری و حقوق مالکیت فکری می‌باشد. اما ایجاد یک نهاد ویژه حمایت از حقوق مالکیت فکری، باعث نشد که حمایت بر اساس حقوق منع رقابت غیرمنصفانه منسوخ گردد، بلکه این حقوق همچنان به عنوان مکملی برای این نهاد ویژه عمل می‌کند؛ زیرا حقوق ویژه مالکیت فکری، علاوه براینکه، شرایطی خاص برای اکتساب دارند، محدود به دوره زمانی خاص نیز می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Protection of Trade Marks against Unfair Competition

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Bagheri 1
  • Zahra Babaie 2
چکیده [English]

The law of prohibition of unfair competition prohibits any deed or action which is against the normal competition in the market. Before emergence of special laws for protection of intellectual property rights, including trademarks, such right could be protected either by tort law claims or law of unfair competition. However, the law of prohibition of unfair competition covers a wider area than trademarks and intellectual property rights. Nonetheless, the emergence of special rules and laws for protection of intellectual property rights has not made the use of laws of unfair competition obsolete. The law of prohibition of unfair competition functions as a supplementary mechanism for protection of intellectual property rights such as trademarks. The reason for this is that the special rules on protection of intellectual property rights are not always available as they offer protection when certain conditions are met. In those cases where the special rules are not available, then the law of prohibition of unfair competition could be relied on to protect trademarks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intellectual Property Rights
  • Misleading deeds and actions
  • Mistake
  • Trademarks
  • unfair competition