احکام حقوقی طفل حاصل از رحم جایگزین

نویسندگان

1 دانشیار گروه فقه و حقوق دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

2 دانشجوی دکتری فقه و حقوق اسلامی دانشگاه یاسوج

چکیده

یکی از پدیده‌های نوین جامعه بشری صاحب فرزند شدن از طریق رحم اجاره‌ای می‌باشد که طی آن بانوی صاحب رحم، نطفه یا جنین فرد دیگری را در رحم خود حمل می‌کند و پس از طی دوران بارداری و زایمان، بر مبنای قراردادی از پیش منعقد شده، نوزاد حاصل را به زوج صاحب گامت تحویل می‌دهد. در این مورد در قوانین حقوقی بیش‌تر کشورها از جمله ایران کم‌تر سخنی به میان آمده است، از این رو، نوشتار حاضر در تلاش است تا با تحقیق و مطالعه بیشتر در منابع فقهی و حقوقی به تبیین احکام حقوقی اعمّ از نسب، ارث، وصیّت، نفقه، حضانت و ولایت مربوط به این گونه افراد پرداخته و بدین وسیله ضمن رعایت حقوق آنان از وجود فرزندانی بی‌هویت و گاه بی‌سرپرست در جامعه جلوگیری نماید. برای تحقق این اهداف در آخر مقاله پیشنهاداتی نیز در حیطه قانون‌گذاری جهت قانونی ساختن این امر در قوانین ایران اسلامی ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Juridical Laws of the Child is Born from Replacement Womb

نویسندگان [English]

  • Assadolah lotfi 1
  • Saleh saadat 2
چکیده [English]

One of the modern phenomena in human societies is having children from a rented womb in which the woman who is owner of the womb, bears sperm of another person in her womb and after spending pregnancy period, delivers the newborn child to the couple owning the gamete on based on presigned contract. There are a few statements In the juridical laws of many countries among them Iran concerning this subject, so this essay is going to consider the juridical orders and laws for these persons including identification of lineage, inheritance, making will, alimony and guardianship of them on based on pertaining jurisprudence and judicial sources. Another goal of this essay, is preventing of giving to birth of without identity and sometimes without guardian child in the society. At the end of this essay some suggestion is given about making lawful of this issue in Islamic republic of Iran laws in making laws area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • alimony
  • Artificial insemination
  • Inheritance
  • lineage
  • Renting womb