پرداخت دِین دیگری از روی ناچاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه مازندران

چکیده

به موجب ماده 267 قانون مدنی، کسی که دین دیگری را بدون اذن او می­پردازد نمی­تواند مبلغ پرداخت­شده را مطالبه کند، چه آنکه پرداخت دین در چنین صورتی ظهور در تبرع دارد. با ­این­حال، قانون­گذار در قوانین مختلف، در برخی موارد، به ثالث حق مطالبۀ مبلغ پرداخت­شده را اعطا کرده است. با دقت نظر در این موارد می­توان گفت هر جا که ثالث دین دیگری را برای دفع ضرر از خود یا مدیون می‌پردازد، پرداخت دین ظهور در تبرع ندارد و ثالث می­تواند برای جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه و استیفای ناروای مدیون یا به عنوان اداره فضولی مال غیر مبلغ پرداخت­شده را وصول کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Payment of the Other's Debt by Necessity

نویسندگان [English]

  • Fakhroddin Asghari Aghmashhadi 1
  • Shahram Asghari 2
چکیده [English]

Under article 267 of the civil code, a person who pays the debt of the other without his permission cannot recover the amount paid as the payment of debt in this situation appears to be gratuitous. Nevertheless, in different codes, the legislator has permitted a third party to pay the debts of the others in some situations.. By carefully examining these cases, it can be said that anytime the third party pays the other's debt in order to prevent his loss or the debtor's, the payment does not appear to be gratuitous and the third party can recover the amount paid for restraining the unjust enrichment and undue utilization and because of handling their property.

کلیدواژه‌ها [English]

  • third party
  • debt
  • undue utilization
  • unjust enrichment