موانع اعمال صلاحیت در حقوق بین‌الملل خصوصی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده ادبیات علوم و انسانی، گروه حقوق، دانشگاه گیلان

چکیده

اعمال صلاحیت قضایی به عنوان یکی از مشخصات اعمال حاکمیت دولت­ از قاعده سنتی سرزمینی گذر نموده و اشیاء و اموال خارج از قلمرو دولت را در برگرفته است. گسترش قواعد صلاحیت، که بر اساس مصالح دولت و منافع مشروع اشخاص خصوصی توجیه می­شود، در برخی موارد هزینه­های هنگفتی را به اصحاب دعوی و مراجع رسیدگی تحمیل می­نماید. تامین منافع عمومی و انجام دادرسی عادلانه اقتضا می­نماید تا مرجع رسیدگی با ملاحظۀ شاخص­هایی چون دادرسی موازی در کشور خارجی، وجود شرایط مناسب برای رسیدگی در کشور خارجی، یا ضرورت رعایت نزاکت نسبت به دولت خارجی، از اعمال صلاحیت گسترده خودداری نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Decline of Jurisdiction in Private International Law

نویسنده [English]

  • Reza Maghsoody
چکیده [English]

The exercise of jurisdiction as a feature of sovereignty application of states has passed from traditional rule of territoriality and has included goods outside of state territory. The expansion of jurisdictional rule that has been justified on the basis of state interests and legitimate benefits of private persons imposed enormous costs on litigant parties and forums. The provision of public benefits and fairness hearing requires that the forum decline from extended jurisdiction while considering  factors such as parallel proceeding in foreign countries, the existence of suitable situations for proceeding in foreign countries or the necessity of comity observance to foreign states

کلیدواژه‌ها [English]

  • Decline of jurisdiction
  • Lis alibi pendens
  • Forum non- Conveniens
  • Comity
  • Anti-suit injunction