تحلیل حق حفظ هویت خانوادگی کودک متولد از باروری مصنوعی در نظام حقوق اسلامی و اسناد بین‌المللی حقوق بشر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

قابل بررسی است که آیا حق حفظ هویت کودک که در کنوانسیون حقوق کودک، شناسایی شده، مختصّ کودکی است که به طور غیرقانونی از والدین طبیعی جدا شده یا کودکی مانند فرزندخوانده و کودک متولد از باروری مصنوعی را  نیز در بر می­گیرد؟ از یک­سو، تجربه طولانی فرزندخواندگان در محرومیت از آگاهی یه اصلیت که موجب نوعی آسیب روانی است و از سوی دیگر، نقشی که شجره­نامه در روند درمان بسیاری از بیماری­ها دارد، موجب شد که چنین کودکانی نیز از حیث برخورداری از این حق مورد حمایت قرار گیرند. از این رو در کشورهای غربی، روند افشا، جایگزین روند محرمانگی شده است. با توجه به آمره­بودن مقررات نسب در حقوق اسلام، در حقوق ایران نیز لازم است رویکرد افشا جایگزین محرمانه بودن هویت زوجین اهداکننده شود تا کودک متولد از باروری حق داشته باشد که از اصلیت خود مطلع شود؛ زیرا حقوق کودک قابل انتقال نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Preserving the Identity of Family for the Child Born of Artificial Insemination in Islamic and International Human Rights Documents

نویسنده [English]

  • Ali Reza Bariklou
چکیده [English]

It is a question whether the right to preserve the child’s identity as recognized by the Convention on the Rights of the Child protects only the child who is separated illegality from the birth parents or is also available to the adopted child and the child born of artificial insemination. On one hand, the long experience of deprivation of the adopted child from his origin which causes psychological damages to him, and on the other, the role that heredity plays in many disease treatments has led them to grant protection to such child. Hence, in Western countries the process of anonymity has been replaced by the policy of disclosure.
In the Iranian law, regarding to the mandatory character of lineage provisions in the Islamic law, it is necessary that anonymity approach should be replaced by the disclosure policy of donor’s identity so the right of artificial insemination child to be aware of his or her origin would be protected because the child’s right is not transferable. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family Identity
  • Artificial insemination
  • Origin
  • Anonymity
  • Child‘s Rights