تأسیس حقوقی انبار در محل استقرار کالا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی پردیس فارابی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، پردیس فارابی، دانشگاه تهران

چکیده

از دیرباز مسئله کمبود نقدینگی در عرصة تجارت از مشکلات بازرگانان بوده است و همواره از نظر امکانات موجود، تلاش‌هایی در جهت گریز از آن انجام گرفته است. از جمله ابداعات انجام‌گرفته، توثیق اموال موجود در انبار نزد تأمین‌کنندة مالی است. این مقاله با به‌کارگیری روش کتابخانه­ای، تأسیس حقوقی انبار در محل استقرار کالا را به عنوان شیوة تأمین نقدینگی و توضیح ضوابط حاکم بر آن معرفی کرده است، با این امید که در جهت تسهیل چرخة مبادلات تجاری و پویایی اقتصاد کشور تلاش شود. نتیجة این مطالعات نشان داد روش یادشده برخلاف مزایا و ظرفیت‌های آن، به دلیل عدم تمهید زمینه­های لازم، در کشور ما مهجور است و جامعة تجاری از ثمرات آن محروم مانده است. بدیهی است جهت نهادینه‌کردن انبار در محل استقرار کالا به عنوان شیوة تأمین نقدینگی، اهتمام و توجه توأم دولت و قانونگذار ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Warehousing of Goods as a Legal Arrangement

نویسندگان [English]

 • Seyyed Ali Seyyed Ahmadi Sajjadi1 1
 • Hoda Kashanizadeh 2
1 Assistant Professor, Department of Private law, College of Farabi, University of Tehran, Qom
2 Ph.D. Student in Private Law, College of Farabi, University of Tehran, Qom
چکیده [English]

From long time ago the shortage of finance in business practices was one of the striking problems for traders and thus there have always been endeavors to find a solution to it. One of the ways put forward was using the stocks stored in warehouses as security for loans. Taking advantage of a descriptive method, this paper describes field-warehousing as a means of raising cash funds and the regulations concerned with the aim of enhancing business deals and promoting the country’s economy. The result from this study was that despite its capacities and benefits as a method of raising cash funds, field-warehousing is ignored in our legal system because of lacking the basic requirements and this matter has deprived our trading society from its advantages. Obviously in order to pave the way for field-warehousing arrangements for raising cash funds, the government and the parliament should both have strong determination and efforts.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Warehousing
 • Field-warehouse
 • Raising funds
 • Finance
 1. اسکینی، ربیعا (1382)، حقوق تجارت برات سفته چک، تهران، انتشارات سمت، چاپ هفتم.
 2. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1357)، دایره‌المعارف حقوق مدنی و تجارت، جلد اول، تهران، انتشارات مشعل آزادی، چاپ اول.
 1. ستوده تهرانی، حسن (1388)، حقوق تجارت، جلد سوم، تهران، انتشارات سمت، چاپ سیزدهم.
 2. صقری، محمد (1380)، حقوق بازرگانی (اسناد)، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول.
 
 

 1. Coulter, Jonathan (2009), Review of Warehouse Receipt System and Inventory Credit Initiatives in Eastern & Southern Africa, Final Report commissioned by UNCTAD under the All ACP Agricultural Commodities Programme (AAACP).
 

 1. Höllinger, Frank; Rutten, Lamon;- Kiriakov, Krassimir (2009), The Use of Warehouse Receipt Finance in Agriculture in Transition Countries, Working Paper, report No.3, Rome, FAO Investment Centre.
 

 1. J.White, James; S.Summers, Robert (1980), Hand Book of the Law under the Uniform Commercial Code, Second edition, West Publishing Co.
 

 1. The American Law Institute (1978), Uniform Commercial Code, 1978 Official Text with Comments, Ninth edition, West Publishing Co
 

 

 1. Budd, Nicholas (1995), “Field Warehousing, Security for Developing Countries and the New Market Economies”, International Business Lawyer, March 1995, 23, 120-122.
 

 1. F. Birnbaum, Harold (1948), “Form and Substance in Field Warehousing”, Law & Contemporary Problems, 13, 579-592.
 

 1. F. Broude, Richard (1968), “The Emerging Pattern of Field Warehouse Litigation, Liability for Unexplained Losses and Nonexistent Goods”, Nebraska Law Review, 47 (1), 3-41.
 

 1. Financing Inventory through Field Warehousing, The Yale Law Journal, 1960, 69(4), 663-708.
 

 1. H. Skilton, Robert (1961), “Field Warehousing as a Security Device, The Warehouseman Goes to the Storer-Part I”,Wisconsin Law Review, Vol.1961, p.402.
 

 1. H. Skilton, Robert (1961), :Field Warehousing as a Security Device, The Warehouseman Goes to the Storer-Part II:, Wisconsin Law Review, 1961, Vol.1961, 403-438.
 

 1. J. Vaughn, Michael (1968), :Warehousing Security Transactions, Progeny of Twyne’s Case:, Baylor Law Review, 20(1), 1-24.
 

 1. Kane, Anthony (1937), “The Theory of Field Warehousing”, Washington Law Review, 12, 20-28.
 

 1. M. Friedman, Daniel (1942), “Field Warehousing”, Columbia Law Review, 42(6), 991-1013.