آغاز فرایند ورشکستگی بانک‏ ها (مطالعۀ تطبیقی در حقوق ایالات متحدۀ امریکا و ایران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانش‌آموختة دورة دکترای فقه و حقوق خصوصی دانشگاه شهید مطهری

چکیده

با توجه به اهمیت بانک‏ها در اقتصاد کشورها، برخی کشورها قوانین ورشکستگی بانک‏ها را از ورشکستگی عام شرکت‏های تجاری جدا کرده‏اند. ایالات متحدة امریکا جزء کشورهایی است که ورشکستگی بانک‏ها را به طور کامل از ورشکستگی شرکت‏های تجاری جدا کرده است و درحالی‌که در ورشکستگی شرکت‏ها دادگاه نقش اساسی دارد، ناظران بانکی در خصوص ورشکستگی بانک تصمیم می‏گیرند و شرکت بیمة سپردة فدرال، بر اساس نظام گزیر، که بر ورشکستگی بانک‏ها حاکم است، به وضعیت بانک ورشکسته رسیدگی می‏کند. در مقابل، در برخی کشورها، از جمله ایران، هنگامی که بانکی ورشکست می‏شود، مقررات عام ورشکستگی شرکت‏های تجاری اعمال می‏شود. از تفاوت‏های مهم این دو روش در آغاز فرایند گزیر و ورشکستگی و متقاضیان شروع آن‏هاست. برای شروع فرایند گزیر نیازی به صدور حکم دادگاه نیست و این فرایند فقط با نظر ناظران بانکی یا مقام دیگری که قانون تعیین کرده است آغاز می‏شود؛ درحالی‌که در نظام عادی ورشکستگی فرایند ورشکستگی را خود بانک، طلبکاران بانک، یا مقام قضایی آغاز می‏کند و تصمیم‌گیری در خصوص ورشکستگی با دادگاه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Commencement of Banks Insolvency Procedure (The United States and Iranian law Comparative Study)

نویسندگان [English]

 • Mohammad Issaei Tafreshi 1
 • Khadije Shirvani 2
1 Professor of Private Law, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Ph.D. of Figh and Private Law, Shahid Motahari University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Given the importance of banks in countries’ economy, some countries have separated insolvency of banks from bankruptcy of companies. The United States is one of the countries that has completely separated the banks insolvency from companies’ bankruptcy and while the court plays the key role in the bankruptcy of companies, bank regulators decide on insolvency of banks and the Federal Deposit Insurance Company manage the insolvency bank according to the resolution regime that govern on the insolvency of banks. In contrast, in some countries, including Iran, when a bank goes insolvent, it basically applies the general rules of bankruptcy of companies. One of the important differences between these two methods is when they begin the process of resolution and bankruptcy and who beginning these processes. To begin the resolution process, there is no need to issue a court order and the start of this process is only carried out by the views of the bank regulators or the other authorities established by the law, while in the ordinarily bankruptcy regime, the bankruptcy process begins by the bank itself, the bank's creditors, or the judicial authority and the court decides on bankruptcy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bank
 • bankruptcy
 • Resolution System
 • Bank regulators
 1. اعظمی زنگنه، عبدالحمید (1351). حقوق بازرگانی (درس و تقریرات)، به سعی و اهتمام سهراب امینیان، چ 3، بی‏جا.
 2. ستوده‌تهرانی، حسن (1391). حقوق تجارت، چ 18، تهران، دادگستر، ج 4.
 3. صقری، محمد (1388). حقوق بازرگانی، ورشکستگی، چ 2، تهران، شرکت سهامی انتشار.
 4. عیسائی تفرشی، محمد (1396). مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت‏های تجاری، چ 3، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، ج 1.
  1. Ambrsas, Tomas (2015). Bank Resolution Regime. Balancing Private and public Interests, Doctoral Dissertation, Vilnius, Basel.
  2. Armor, John (2015). Making Bank Resolution Credible. In Eilis Ferran, Niamh Moloney, & Jennifer Payne, The Oxford Handbook of Financial Regulation. Oxford University Press.
  3. Azami Zangane, Abdolhamid (1973). Commercial Law (Lessons and Practices), With the efforts of Sohrab Aminian, 3rd., ed. (in Persian(
  4. Bliss, Robert, R. & George, G. Kaufman (2006). A comparison of U.S. corporate and bank insolvency resolution, Economic perspectives, Federal Reserve Bank of Washington.
  5. Bovenzi, John, F. (2015). Inside the FDIC: Thirty Years of Bank Failures, Bailouts, and Regulatory Battles, Wiley, New York.
  6. Gup, Benton, E. (1998). Bank Failures in the Major Trading Countries of the world: Causes and Remedies, 1st ed., Westport, Connecticut, London.
  7. Hüpkes, Eva, H. G. (2003). ‘Insolvency – why a special regime for banks? Forthcoming in current developments in monetary and financial law’, VOL. 3, International Monetary Fund, Washington DC.
  8. Issaei Tafreshi, Mohammad (2016). An Analytical Studies on Company Law, Volume 1, 3rd ed., Tarbiat Modares University Press. (in Persian(
  9. Kaufman, Georg, G. (1998). Bank Failures, Systemic Risk, and Bank Regulation, the appendix of the book: Bank Failures in the Major Trading Countries of the world: Causes and Remedies, By: Benton E. Gup, 1st ed., Westport, Connecticut, London.
  10. Saqri, Mohammad (2009). Commercial Law, Bankruptcy, 2nd ed., Tehran, Company of Enteshar. (in Persian(
  11. Sotoude Tehrani, Hassan (2012). Trade Law, Vol. 4, 18th ed, Tehran, Dadgostar Publishing. (in Persian(
  12. Swire, Peter P, Bank insolvency law now that it matters again, Duke law journal, Vol 42, Number 3, December 1992.