ایجاد نظام حقوقی ریلی واحد، گامی ضروری در جهت توسعۀ حمل‌ونقل‏ های بین‌المللی کالا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق، دانشکدة حقوق، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

2 کارشناس‌ارشد حقوق تجارت بین‌الملل، دانشکدة حقوق، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

امروزه در دنیایی زندگی می‏کنیم که به لطف رشد تکنولوژی‏های نوین و دیجیتالی شدن امور روزبه‌روز در حال کوچک‌تر شدن است. به سبب گسترش روزافزون تجارت و تبادل بین‏المللی کالا در این فضا، وجود نظام‏های مختلف حقوقی در مسیر یک قرارداد حمل‌ونقل کالا موجب مشکلاتی از جمله پیدایش چندین قرارداد حمل جزئی، ابهام در حقوق، تعهدات و مسئولیت‏های افراد مرتبط با حمل، افزایش ترافیک در مرز‏ها، بالا رفتن هزینه‏ها، طولانی شدن زمان حمل، و در نهایت کاهش بهره‏وری خواهد شد. یک راه‌حل مؤثر برای توسعة حمل‌ونقل بین‌المللی برقراری یک نظام حقوقی واحد و هماهنگ است که هدف آن شروع و به پایان رساندن حمل‌ونقل فقط با یک قرارداد و سند حمل و تحت حاکمیت یک قانون مشخص باشد. در حوزة حمل‌ونقل ریلی فرامرزی کالا با دو نظام عمدة حقوقی مواجهیم: کنوانسیون SMGS و قواعد CIM. تلاش‌های بسیاری برای یکسان‌سازی این دو مقررات در حال انجام گرفتن است؛ از جمله تهیة «پیش‌نویس قانون متحدالشکل ریلی». با این حال، به نظر می‌رسد اکنون زمینه و بستر لازم برای تصویب یک کنوانسیون جدید به منظور یکسان‌سازی مقررات این حوزه وجود ندارد. بنابراین، بهتر است تا فراهم شدن چنین بستری از ابزار‏های قراردادی داوطلبانه، مثل بارنامة مشترک CIM/SMGS، قرارداد‏های استاندارد، و امثال آن در جهت هماهنگ‌سازی هر چه بیشتر مقررات این حوزه استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Establishment of Unified Railway Legal System; A Necessary Step towards Development of International Transportation of Goods

نویسندگان [English]

 • Abdolhossein Shiravi 1
 • Alireza Ebrahimi 2
1 Professor, Faculty of Law, College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran
2 LLM of International Trade Law, Faculty of Law, College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran
چکیده [English]

Due to the growth of modern technologies and digitization, nowadays we live in a world shrinking day by day. In this situation, due to the increasing expansion of international trade and international exchange of goods, the existence of different legal systems on the route of a freight transportation contract causes problems such as the emergence of several partial contracts, the ambiguity of the rights, obligations and responsibilities of the persons concerned in contract, the increase in traffic at the borders, the rise in costs, the prolonging of shipping time and eventually the decrease of efficiency. An effective solution for the development of international transportation is the establishment of a unified and coherent legal system whose purpose is to start and end a transport with only one contract and document under the rule of a specific law. In the field of transboundary rail transportation of goods there are two major legal systems: the SMGS Convention and the CIM Rules. Many efforts have been made to harmonize these two provisions, including the "draft of Unified Railway Law". It seems, however, that currently there is not required ground and preparations for adoption a new convention to unify provisions of this area. It is therefore advisable, until the formation of such ground, to use voluntary contractual tools such as "CIM/SMGS common consignment note", Standard Contracts and the like to further harmonize the provisions of this area.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Rail Transportation Law of Freight
 • Legal Unification and Harmonization
 • Rail Transportation of Goods
 • SMGS Convention
 • CIM Uniform Rules
 1. ابراهیمی، علیرضا (1398، بهمن). «تعهدات و مسئولیت­های متصدی حمل ریلی بار طبق کنوانسیون SMGS»، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد رشتة حقوق تجارت بین‌الملل، تهران، دانشگاه تهران پردیس فارابی.
 2. انجمن علمی دانشکدة مهندسی راه‌آهن (1396). «معرفی نهاد CIT»،راه سوم، صص 30ـ 31.
 3. آشنایی با سازمان بین‌دولتی حمل‌ونقل ریلی بین‌المللی COTIF (1381).فناوری و اطلاعات، 7.
 4. آشنایی با کمیتة بین‌المللی حمل‌ونقل ریلی (CIT) (1393). بازیابی از وب‌سایت تین نیوز: tinn.ir
 5. پوست‌فروش، زهرا(1393). «مسئولیت مدنی متصدی حمل‌ونقل ریلی بر اساس کنوانسیون سی‌آی‌ام»، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد رشتة حقوق تجارت بین‌الملل، تهران، دانشگاه تهران پردیس فارابی.
 6. تقی‌زاده، ابراهیم (1395). حقوق حمل‌ونقل ریلی، تهران، مجد.
 7. دستباز، هادی؛ محمدصالح ذوقی؛ شهباز شهبازی؛ محسن محبی (1379). شیوه‌های عملی صادرات و واردات، تهران، اتاق بازرگانی بین‌المللی با همکاری اتاق بازرگانی و صنایع ایران.
 8. ردیر، رنه (1371). مقدمه‌ای بر حقوق تطبیقی، ترجمة سید محمد علوی، تهران، دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران.
 9. شیروی، عبدالحسین (1394). حقوق تطبیقی، تهران، سمت.
10.ــــــــــــــــــ (1398).حقوق تجارت بین‌الملل، چ 9، ویراست 3، تهران، سمت.
11.شیروی، عبدالحسین؛ اعظم انصاری (1391). «هماهنگ‌سازی در حقوق تجارت بین‌الملل: تحلیل حقوقی مادة 3 موافقت‌نامة اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی»،دانشنامة حقوق اقتصادی، 1، صص 80ـ 119.
12.شیروی، عبدالحسین؛ محمدحسین وکیلی‌مقدم (1393). «ضمانت اجرای فراحقوقی و جایگاه آن‏ در حقوق نرم»، دانشنامة حقوق اقتصادی.
13.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1394). «حقوق نرم»، مطالعات حقوق تطبیقی، 1(6)، صص 251ـ 276.
14.عابدیان، میر حسین؛ منا احمدی (1391). «مفهوم حقوق نرم و مزایای آن در نظام حقوق تجارت بین‌الملل»، تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، صص 119ـ 171.
15.عاشوری، حسین (1395). «کریدورهای ریلی ایران، مسیر اتصال آسیا به اروپا»، بازیابی از دنیای اقتصاد: https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-1064036
16. عرفانی، توفیق (1384).مسئولیت مدنی حمل‌ونقل زمینی (جاده‌ـ ریل)، تهران، آریان.
17.فرهنگ، م. (1371).فرهنگ بزرگ علوم اقتصادی، تهران، البرز.
18.کردبچه، مژگان؛ آزاده پورصدامی (1396). «آشنایی با سازمان بین‌الدول حمل‌ونقل بین‌المللی با راه‌آهن OTIF»،راه‌آهن، صص 11ـ 16.
19.مرزهای ریلی ایران (1393). وب‌سایت تین‌نیوز: available at: https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-7576
20.مکملی، محمدکاظم (1377). تاریخ جامع راه‌آهن، تهران، روابط عمومی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران.
21.نژندی‌منش، هیبت‌الله؛ سمانه، للهگانی (1394). «قانون حاکم بر قراردادهای حمل‌ونقل چندوجهی بین‌المللی کالا»، پژوهش حقوق عمومی، سال 16(46)، صص. 155ـ 190.
 1. Abedian, M. H. & Ahmadi, M. (2011). Concept of "soft law" and its advantages in the system of international trade law. Legal research quarterly, 15(151). (in Persian)
 2. Administrative Arrangements between OTIF, DG MOVE & ERA. (2013). Retrieved from European Commision: www.ec.europa.eu/transport/.../2013-10-24-mou-otif-move-era.pdf
 3. Ambrożuk, D. (2018). The relationship between European Union law and international law in relation to passenger transport services. European Journal of Service Management, 28/1, pp. 7-14.
 4. Bonell, M. (1992). Unification of law by Non-Legislation Means: The UNIDROIT Draft Principles for International Commercial Contracts. American Journal of Comparative law.
 5. Bulletin. (1987). International Carriage by Rail. OTIF Organization.
 6. CIT (2012). Legal expertise for the benefit of the railways. Bern: International Rail Transport Committee, General Secretariat.
 7. CIT; IRU (2017). Guideline comparing the legal regimes: CMR- COTIF/CIM- SMGS. CIT; IRU.
 8. CIT-Rail (2018). Annual report. bern: UPU, Universal Postal Union. Retrieved may 2019.
 9. Dastbaz, H., Zoghi, M. S., Shahbazi, S., & Mohebi, M. (2000). Practical methods of export and import. Tehran: International Chamber of Commerce with assistant of Iran chamber of commerce & industries. (in Persian)
 10. Ebrahimi, A.R. (2020, February). Duties and liabilities of rail carrier of goods according to SMGS convention. University of Tehran, College of Farabi. Thesis for Master of International Trade Law, Tehran. (in Persian)
 11. Erfani, T. (2005). Civil liability of ground transportation: road & rail. Tehran: Arian. (in Persain)
 12. Freise, R. (2017). Introduction URL's fundamentals and objectives. business meeting Virtual pilot transports operating under Unified Railway Law, p. Berlin.
 13. Group of Experts towards Unified Railway Law (2017). Report of the Group of Experts towards Unified Railway Law on its fifteenth session. Geneva,: UNECE. Retrieved from http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/sc2/ECE-TRANS-SC2-GEURL-2017-02e.pdf
 14. Heidbrink, J. (1998). General Bases of Carrier Liability for Physical Damage in Transport Law. Stockholm University: Thesis of Private Law, Institute for Maritime and Transport Law.
 15. Ilie, E. (2010). CIM/SMGS consignment note simplifies cross-border procedures. Retrieved from Railway Pro: https://www.railwaypro.com/wp/cimsmgs-consignment-note-simplifies-cross-border-procedures/
 16. Klabbers, J. (1996). The Redundancy of Soft Law. Nordic Journal of International Law, 65. Retrieved April 10, 2012, from http://www.HeinOnline.
 17. Landwehr, O. (2007). WTO-Technical Barriers and SPS Measures. (P.-T. Stoll, & A. Sebert-Fohr, Eds.) Article 3 SPS. In Rudiger Wolfrum, pp. 412-434.
 18. Leebron, D. W. (1996). Lying Down with Procrustes: An Analysis of Harmonization Claims. (J. Bhagwati, & R. Hudec, Eds.) Fair Trade and Harmonization: Prerequisites for Free Trade?, pp. 41-118.
 19. Mayeda, G. (2004). Developing Disharmony? The SPS and TBT Agreements and the impact of Harmonization on Developing Countries. Journal of International Economic Law, 7(4), pp. 737-764.
 20. Mokammeli, M. K. (1998). Comprehensive history of railways. Tehran: Public Relations of the Railways of Iran. (in Persain)
 21. Najandimanesh, H. & Lalegani, S. (2015). Applicable Law to International Multimodal Transport Contracts for Goods. Public Law Researsh, 16(46), pp. 155-190. (in Persain)
 22. Nazari, A. (Director General of International Affairs of RAI) (n.d.). Speech of Mr. Nazari in Conference on COTIF. Iran.
 23. Nikaki, T. & Soyer, B. (2012). a New International regime for Carriage of Goods by sea: contemporary, Certain, Inclusive and Efficient , or just Another one for the Shelves? Berkeley Journal of International Law, 30(2).
 24. OSJD (2019). Report on the Activities of Organization of Co-Operation between Railways for 2018. Seoul: Committee of the Organisation for Co-operation between Railways. Available at: osjd.org
 25. OTIF (2011). List of OTIF member states. archived at the Wayback Machine.
 26. Proposal for a COUNCIL DECISION. (2019). Brussels: European Commission.
 27. Rodière, R. (1979). Introduction au droit comparé. Paris: Dalloz. (Persian translation by Alavi, S.M.)
 28. Ruhl, G. (2007). Party Autonomy in the Private International Law of Contracts. In E. Gottschalk (Ed.), Conflict of Laws in a Globalized World. Cambridge University Press.
 29. Schmitthoff, C. M. (1968). The Unification or Harmonization of Law by Means of Standard Contracts and General Conditions. International and Comparative Law Quarterly.
 30. Shiravi, A. & Ansari, A. (2012). Harmonization in International Trade Law: Legal Analysis of SPS Agreement's Article 3. Encyclopedia of Economic Rights, 19(1). (in Persain)
 31. Shiravi, A. & Vakili-Moghadam, M. (2014). Non-Legal Sanctions in Soft Law. Encyclopedia of Economic Rights, 21(5). (in Persain)
 32. --------------------------------------------------- (2015). Soft Law. Comparative Law Review, 6(1), pp. 251-276. (in Persain)
 33. Shiravi, A. (2015). Comparative Law. Tehran: Samt. (in Persain)
 34. --------------- (2019). International Trade Law (3rd ed.). Tehran: Samt. (in Persain)
 35. Stephan, P. B. (1999). The Futility of Unification and Harmonization in International Commercial Law. Working Paper, No. 99-10, University of Virginia School of Law.
 36. Stim, R. (n.d.). Choice of Law Provisions in Contracts. NOLO Legal Articles.
 37. Sykes, A. O. (1999). The (Limited) Role of Regulatory Harmonization in International Goods and Services Markets. Journal of International Economic Law, 2(1), pp. 49-70.
 38. ------------------ (2000). Regulatory Competition or Regulatory Harmonization? A Silly Question. Journal of International Economic Law, 3(2), pp. 257-264.
 39. Taghizadeh, E. (2016). Rail Transportation Law. Tehran: Majd. (in Persain)
 40. Trebilcock, M. J. & Howse, R. (1999). The Regulation of International Trade. London and New York: ROUTLEDGE.
 41. UNECE Inland Transport Committee. (2013). Unification of International Railway Law with the Objective to Allow Rail Carriage under a Single Legal Regime: Comparison of Relevant Legal Provisions in the CIM and SMGS. Working Party on Rail Transport, Group of Experts towards Unified Railway Law. Geneva: note of secretariat. Retrieved from http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2013/sc2/
 42. ---------------------------------------------------------(2016). Report of the UNECE Inland Transport Committee on its seventy-eighth session. Geneva. Retrieved from http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/
  1. United Nations General Assembly. (2019). United Nations Commission on International Trade Law Fifty-second session. Vienna.
  2. ZHU, Y. & Vadim, F. (2018). Comparative study of international carriage of goods by railway between CIM and SMGS. Frontiers of law in China, 13(1), pp. 115-136.
  3. Zweigert, K. & Hein, K. (1998). Introduction to Comparative Law (3rd ed.). Oxford: Clarendon Press.