مسئولیت در قبال خسارات ناشی از پرتاب ماهواره‌های کوچک توسط شرکت‌های خصوصی و استارت‌آپ‌ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

3 کارشناس ارشد

چکیده

تجدید حیات ماهواره‌های کوچک به‌ویژه ماهواره‌های مکعبی طی چند سال اخیر شرکت‌های خصوصی و استارت‌آپ‌های فضایی متعددی را به صنعت نوین فضا وارد نموده است. پرتاب این ماهواره‌های ارزان و محبوب مانند هر فعالیت فضایی دیگری پرخطر محسوب می‌شود و ممکن است در سطح زمین، در هوا و به هواپیمای در حال پرواز یا در فضای ماورای جو خساراتی وارد نماید. با توجه به افزایش پرتاب ماهواره‌های کوچک توسط شرکت‌های خصوصی و استارت‌آپ‌ها، در این نوشتار سعی شده است با بررسی معاهده‌ی فضای ماورای جو، کنوانسیون مسئولیت و رویه‌ی کشورهایی که انجام پروژه‌های خصوصی ماهواره‌های کوچک در آن‌ها افزایش‌یافته است، چگونگی انطباق مسئولیت در قبال خسارات ناشی از پرتاب ماهواره‌های کوچک توسط بخش خصوصی با الزامات معاهدات فضایی مشخص شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Liability for Damage caused by Launching Small Satellites by Space Companies and Startups

نویسندگان [English]

  • mahdi haddadi 1
  • seyed hadi mahmoudi 2
  • rana madadi 3
1 Faculty member
2 assistant professor in university of Shahid Beheshti
3 MA
چکیده [English]

In recent years, revival of Small Satellites, especially CubeSats, has attracted many private companies and startups to the NewSpace Industry. Like any other activity, launching these cheap and popular satellites is a high risk activity and may cause damages on the surface of the Earth, to aircraft in flight or in outer space. Due to the rise in launching small satellites by private companies and startups, this study tries to find the conformity of the liability for damages caused by launching Small Satellites by the private sector with the requirements of The Outer Space Treaty and The Liability Convention through examining these Treaties and the practice of States where there has been an increase in the private missions of Small Satellites.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CubeSats
  • Liability
  • International Law
  • Space Companies
  • Space law