اعتبار شرط انتخاب دادگاه در بارنامه های دریایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، پردیس البرز دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

شرط انتخاب دادگاه در بارنامه های دریایی که به شرط صلاحیت معروف است، توافقی است که به موجب آن طرفین قراردادحمل ونقل دریایی کالا، دادگاهی را برای حل و فصل اختلافات ناشی از آن انتخاب می کنند. درج چنین شروطی در بارنامه های دریایی موجب اعطای صلاحیت به دادگاه خارجی و سلب صلاحیت از دادگاه صالح داخلی می گردد و رسیدگی در دادگاه خارجی در بسیاری موارد منجر به اعمال قانون مقر دادگاه بر حل و فصل اختلاف گردیده و مسولیت متصدی را تحت تاثیر قرار می دهد. از سوی دیگر، اغلب مقررات بین المللی و داخلی حاکم بر حمل و نقل دریایی کالا امری است و اعتبار شرط انتخاب دادگاه خارجی در بارنامه های دریایی ممکن است به دلیل مخالفت با نظم عمومی مورد تردید قرار گیرد. صرف نظر از رعایت شرایط اساسی حاکم بر اعتبار قراردادها در تشکیل توافقات صلاحیت، دادگاه های کشورهای مختلف با توجه به نظام حقوقی حاکم، معیارهایی را برای اجرای این شرط در نظر می گیرند و ممکن است به دلیل مناسب نبودن دادگاه منتخب و یا تقلب نسبت به قانون به شرط انتخاب دادگاه ترتیب اثر ندهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Validity of Forum Selection Clause in Maritime Bills of Lading

نویسندگان [English]

  • mohammad kazemifar 1
  • ALIREZA MOHAMMADZADEH VADGHANI 2
1 Phd. student Private law ، Alborz Campus، University of Tehran، Tehran، Iran
2 Associate Professor، Faculty of law & Political Science، University of Tehran، Tehran، Iran
چکیده [English]

The forum selection clause in international commercial contracts, which is also known as jurisdiction clause, is an agreement based on which the parties of maritime shipment of goods choose a forum the settle the disputes arising from the contract. The incorporation of such clauses in maritime bills of lading results in granting jurisdiction to a foreign court and deprivation of jurisdiction from an internal competent court. The proceedings in a foreign court, in many cases, lead to the application of governing law on the settlement of disputes and affect the carrier’s responsibilities. On the other hands, most of the international and national rules governing on the maritime shipments of goods are mandatory and the validity of foreign forum selection clause in maritime bills of lading has been doubted because of the inconsistency with public policy. Regardless of complying with the fundamental circumstances governing on the validity of contracts in the formation of jurisdiction agreements, the courts of different countries consider some criteria for the application of such clause based on their national legal system and they may also give no effect to the forum selection clause due to the forum non convenient or evasion of the law. However,

کلیدواژه‌ها [English]

  • clause
  • Jurisdiction
  • forum selection
  • bill of lading
  • shipping contract