مطالعه تطبیقی قواعد تفسیر عبارات الحاقی و حذف‌شده در قراردادهای استاندارد در حقوق ایران و انگلیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه مفید

چکیده

تنظیم‌کنندگان قراردادهای استاندارد سعی دارند تمامی قیود و شروط لازم را که غالباً مجموعه‌ای از عرف‌های تجارتی هستند، در فرم نمونه قرارداد پیش‌بینی نمایند اما این تلاش‌ها ممکن است متعاملین را اقناع نکند. آنها اختیار دارند قیود و شروطی را به متن قرارداد الحاق یا اگر این قیودات، مفصل هستند به صورت شروط ضمیمه به قرارداد پیوست نمایند. همچنین ممکن است برخی از کلمات و عبارات قرارداد نمونه را حذف کنند یا با عباراتی دیگر جایگزین نمایند. این اختیارات، حدوث تعارضاتی میان متن قرارداد نمونه استاندارد و عبارات الحاقی را محتمل می‌سازد که برخی اوقات بدون حذف یکی از آنها رفع تعارض ممکن نمی‌گردد. همچنین در صورت حذف کلمه یا عبارتی از قرارداد استاندارد، این پرسش مطرح است که آیا متعاملین صرفاً خواسته‌اند آن عبارات حذف‌شده جزئی از توافق نباشد یا ممکن است این حذفیات، بازخورد معنی‌داری داشته باشد؟ دادرسان با هدف احراز قصد مشترک متعاملین، تعارض را با ترجیح عبارات الحاقی رفع می‌کنند و با استفاده از کلمات حذف‌شده به تفسیر ابهامات متن باقیمانده قرارداد استاندارد می‌پردازند. از آن جا که دادگاه‌ها در این زمینه، چالش‌هایی پیش رو دارند، در این نوشتار سعی می‌شود نکات اختلافی یا ناگفته مورد مطالعه قرار گیرد و راهکار مناسب ارائه شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Rules for the Interpretation of Addition and Deleted Phrases in Standard-form Contracts in Iranian and British Law

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mahdi Meghdadi
  • Ali Yazdanshenas
چکیده [English]

Regulators of standard-form contracts try to anticipate all the necessary terms and conditions, which are a set of business customs, in the sample contract form, but these efforts may not convince the parties. They have the right to attach the agreed terms and conditions, which do not exist in the sample form, to the text of the contract, or, if these terms are detailed, as attached clauses to the contract. They may also omit or replace some of the words and phrases in the sample contract. These authorities make it possible for conflicts to arise between the text of the standard-form contract and the supplementary phrases, which sometimes cannot be resolved without removing one of them. Also, if a word or phrase is removed from the standard-form contract, the question arises as to whether the parties simply wanted the deleted phrase not to be part of the agreement or sought a purpose beyond deletion. With the aim of achieving the mutual intention of the parties and by applying various interpretative rules, the judges resolve the conflict by preferring additional phrases and interpret the ambiguities of the remaining text of the standard-form contract by using the deleted words.

کلیدواژه‌ها [English]

  • standard-form contract
  • special conditions
  • standard conditions
  • additional phrases
  • deleted words