رویکرد حقوق ایران در خصوص میانجی‌گری برخط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق علوم و سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

10.22059/jolt.2022.329365.1007023

چکیده

میانجی‌گری به دلیل ایجاد امکان حل و فصل دعوا به صورت مسالمت‌آمیز و تعیین نتیجه دعوا توسط خود طرفین، روشی مناسب جهت حل اختلافات است. میانجی‌گری برخط در اختلافات مربوط به تجارت الکترونیک، این امکان را برای اشخاص و فعالان تجاری فراهم می‌سازد که علی رغم بعد مسافت و عدم امکان ملاقات حضوری، دعوای خود را به صورت مسالمت‌آمیز حل و فصل نمایند. در پژوهش حاضر، میانجی‌گری برخط از منظر «مفهوم و ویژگی‌ها»، «مزایا»، «معایب»، «فرایند»، «دعاوی قابل ارجاع»، «اجرای نتیجه» و «راهکارهای موجود جهت پیشرفت»، مورد بررسی قرار گرفته است تا با روشن‌شدن جوانب حقوقی مختلف روش حل اختلاف مزبور، اشخاص بتوانند در خصوص مناسب بودن استفاده از این روش حل اختلاف تصمیم‌گیری نمایند. مقاله حاضر به این نتیجه نائل آمده که با توجه به ظهور تکنولوژی‌های متعدد، در اکثر دعاوی می‌توان از میانجی‌گری برخط استفاده نمود. در عین حال فقدان قابلیت اجرایی نتیجه میانجی‌گری برخط در اکثر موارد و فقدان تضمین برای عدم افشای اطلاعات محرمانه در فرایند حل اختلاف آن، جزو مشکلات اساسی روش مذکور است که با وضع قوانین جامع و آموزش میانجیان، می‌توان مشکلات مزبور را برطرف نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iranian Law Approach about Online Mediation

نویسندگان [English]

 • Reza Maboudi Neishabouri 1
 • Seyed Alireza Rezaee 2
 • Azam Ansari 1
 • Abdollah Khodabakhshi 1
1 Assistant Professor of Private Law Department, Faculty of Law and Political Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
2 Phd Student of Private Law, Faculty of Law and Political Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Mediation is an appropriate dispute resolution method because of the possibility of resolving disputes peacefully and determining the outcome of the dispute by the parties. Online mediation in e-commerce disputes, despite of the special circumstances of the parties due to the distance and impossibility of face-to-face meeting, allow individuals and business activists to resolve their disputes peacefully. In the current study, online mediation has been studied In terms of "concept and characteristics", "advantages","disadvantages", "process", "resolvable disputes", "enforcement of outcome" and "existing strategies for progress", so that by clarifying the different legal aspects of this dispute resolution method, individuals can decide whether it is appropriate to use this dispute resolution method or not. Finally, the present article has reached the conclusion that due to the emergence of various technologies, in most disputes, online mediation can be exploited. At the same time, the lack of enforceability of online mediation results in most cases and the lack of guarantee of disclosure of confidential information in the dispute resolution process are the main problems of this method that can be solved by enacting comprehensive rules and training mediators.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "
 • Conciliation"
 • Confidentiality"
 • Internet Disputes"
 • Online Dispute Resolution"
 • , "
 • Cyberspace"