امکان‌سنجی اعمال مفهوم «نقض» در ضرب توکن‌های غیرمثلی برخاسته از علامت‌های تجارتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران ، ایران

2 گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

پیشرفت فناوری منجر به ایجاد ابزارهای نوینی شده است که یکی از این ابزارها توکن‌های غیرمثلی هستند. توکن‌های غیرمثلی که تحت عنوان دارایی‌های دیجیتال منحصر به فرد توصیف می‌شوند، بر بستر فناوری بلاکچین ساخته و پرداخته شده‌اند. این توکن‌ها در همین زمان کوتاه ظهور خود مسائل کاملاً جدیدی را در ارتباط با حقوق مالکیت فکری و مهم‌تر از همه در زمینة نقض حقوق مختلف مالکیت فکری ایجاد نموده‌اند. پژوهش حاضر که به بررسی مسائل مرتبط با علائم تجاری و این توکن‌ها می‌پردازد به روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای صورت گرفته است و به بررسی این موضوع می‌پردازد که در مواردی که یک توکن غیرمثلی یک علامت تجاری خاص را نشان می‌دهد یا اینکه نشانگر کالاها یا خدمات یک علامت تجاری خاص است، آیا خالق چنین توکنی در صورتی که خود صاحب علامت تجاری نباشد، مرتکب نقض حق مالک علامت تجاری شده است یا خیر. در نهایت این چنین نتیجه‌گیری می‌نماید که اگرچه احراز عناصر نقض در مواردی مانند نقض نوع دوم محتمل‌تر به نظر می‌رسد اما نمی‌توان یک قاعده کلی برای تمامی این موارد ارائه نمود و در هر مورد باید با توجه به اوضاع و احوال خاص آن تصمیم‌گیری نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Feasibility of Applying "Infringement" in Minting Non-Fungible Tokens Arising from Trademarks

نویسندگان [English]

  • Saeed Habiba 1
  • Haniye khosravi 2
1 Private Law Department, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Private Law Department, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The advancement of technology leads to the creation of new tools. One of these tools is non-fungible tokens. Non-fungible tokens, which are described as unique digital assets, are built based on blockchain technology. In this short time of their appearance, these tokens have created new questions related to IPR and, most importantly, the infringement of various IPR. The tokens in question have created a paradigm shift in how we interact with and understand digital assets. Legal structures need to be reviewed to address the legal implications of these technological developments. This paper studies issues related to trademarks and these tokens, has been done in a descriptive-analytical way using library resources. In cases where a non-fungible token represents a particular trademark or indicates the goods or services of a particular trademark, it examines whether the creator of such token, if he or she is not the owner of the trademark, has infringed the trademark owner's rights. Finally, it concludes that although verifying the criterion of infringement in the second type of infringement seems more likely, we cannot provide a general rule for all the cases. In every single case, a decision must be made according to its specific circumstances.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-fungible tokens
  • Blockchain
  • Trademarks
  • Fair use
  • Infringement