نویسنده = پژمان محمدی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ابعاد حقوقی گارانتی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 211-237

10.22059/jolt.2013.51415

پژمان محمدی؛ قادر شنیور


2. اصالت؛ شرط پیدایش اثر

دوره 6، شماره 15، پاییز و زمستان 1388، صفحه 31-54

پژمان محمدی