نویسنده = ������������������ ������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. امکان رجوع واهب از هبه به نوادگان

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 233-252

10.22059/jolt.2016.60949

سید محمد صادق طباطبایی؛ داریوش کیوانی هفشجانی