نویسنده = �������������������� ����������
تعداد مقالات: 3
1. حقوق مالکیت ادبی و هنری در دنیای مجازی زندگی‌دوم

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 83-100

10.22059/jolt.2020.294270.1006807

مصطفی بختیاروند؛ بهشته میکانیکی


3. تعارض قوانین در قراردادهای بین المللی مالکیت فکری

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 105-127

10.22059/jolt.2015.55636

مصطفی بختیاروند