نویسنده = �������������������� ��������������
تعداد مقالات: 3
1. ماهیت سهام وثیقۀ مدیران شرکت‌های سهامی عام

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 129-148

10.22059/jolt.2018.232879.1006350

میلاد ملائی خاص؛ محمدرضا امیرمحمدی


2. غرامات ناشی از مستحق‌ للغیر درآمدن مبیع

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 297-315

10.22059/jolt.2016.60952

محمدرضا امیرمحمدی


3. مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان مواد خوراکی معیوب در حقوق ایران

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-21

10.22059/jolt.2014.52493

عهدیه السادات افضلی حسینی؛ محمدرضا امیرمحمدی؛ ایوب احمد پور گهرت