نویسنده = ������������ ������ ����������������
تعداد مقالات: 2
1. ورود دیوان عالی کشور به امور ماهوی

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 183-208

10.22059/jolt.2016.60947

سید امیرحسام موسوی


2. اثر انتقالی پژوهش‌خواهی در آرا مدنی

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 257-283

10.22059/jolt.2015.56838

محمد ساردوئی نسب؛ سید امیرحسام موسوی