نویسنده = ������������ ���������������� ������������
تعداد مقالات: 2
1. کنکاشی در مالیت و ماهیت اطلاعات با رویکرد حقوقی و اقتصادی

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 301-322

10.22059/jolt.2019.244537.1006438

محمدمهدی الشریف؛ داریوش کیوانی هفشجانی


2. امکان رجوع واهب از هبه به نوادگان

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 233-252

10.22059/jolt.2016.60949

سید محمد صادق طباطبایی؛ داریوش کیوانی هفشجانی