کلیدواژه‌ها = اقرار
تعداد مقالات: 2
1. بررسی علم قاضی در فقه و قانون

دوره 4، شماره 11، پاییز و زمستان 1385

سید علی محمد یثربی


2. جایگاه منع شکنجه در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌الملل

دوره 3، شماره 9، پاییز و زمستان 1384

محمد‌ابراهیم شمس‌ناتری