کلیدواژه‌ها = شرکت سهامی
تعداد مقالات: 3
1. تأملی بر جایگاه اصل تعادل در شرکت سهامی: از قابلیت‌ها تا کاستی‌ها

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 477-499

10.22059/jolt.2020.304121.1006863

محمد صادقی؛ سید علی‌رضا موسوی؛ علی‌رضا رجب‌زادة اصطهباناتی


2. ماهیت سهام وثیقۀ مدیران شرکت‌های سهامی عام

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 129-148

10.22059/jolt.2018.232879.1006350

میلاد ملائی خاص؛ محمدرضا امیرمحمدی