کلیدواژه‌ها = تغییر
تعداد مقالات: 2
1. شناخت و تفکیک آرای وحدت رویه معتبر از منسوخ

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 181-204

10.22059/jolt.2013.35164

اقبالعلی میرزایی


2. وضعیت تغییر جنسیت

دوره 1، شماره 5، پاییز و زمستان 1382

دکتر علیرضا باریکلو