کلیدواژه‌ها = رقابت غیرمنصفانه
تعداد مقالات: 2
1. حمایت از علایم تجاری در برابر رقابت غیرمنصفانه

دوره 8، شماره 19، پاییز و زمستان 1390، صفحه 85-102

10.22059/jolt.2013.30139

محمود باقری؛ زهرا بابایی


2. تجارت غیر منصفانه از طریق دامپینگ و شیوه مقابله با آن در سازمان تجارت جهانی

دوره 7، شماره 17، پاییز و زمستان 1389، صفحه 29-58

10.22059/jolt.2012.28803

عبدالحسین شیروی؛ مهشید جعفری هرندی