کلیدواژه‌ها = دیوان عالی کشور
تعداد مقالات: 2
1. ورود دیوان عالی کشور به امور ماهوی

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 183-208

10.22059/jolt.2016.60947

سید امیرحسام موسوی


2. شناخت و تفکیک آرای وحدت رویه معتبر از منسوخ

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 181-204

10.22059/jolt.2013.35164

اقبالعلی میرزایی