کلیدواژه‌ها = ولایت
تعداد مقالات: 2
1. منابع و مبانی حقوق عمومی در اسلام

دوره 4، شماره 11، پاییز و زمستان 1385

عباسعلی عمید زنجانی؛ محمد علی محمدی


2. مشروعیت حکومت از دیدگاه اسلام و ماکس وبر

دوره 1، شماره 5، پاییز و زمستان 1382

حسین رحمت الهی