نویسنده = حمید میری
تعداد مقالات: 4
2. بررسی نقش دادگاه‌های داخلی کشور رواندا در محاکمه جنایت‌کاران نسل‌کشی 1994

دوره 6، شماره 15، پاییز و زمستان 1388، صفحه 163-194

حمید میری؛ همایون مافی


4. بررسی تطبیقی انتقال الکترونیکی اسناد تجاری (برات، سفته و چک)

دوره 5، شماره 13، پاییز و زمستان 1387، صفحه 165-188

عبدالحسین شیروی؛ حمید میری