کلیدواژه‌ها = دین
تعداد مقالات: 3
1. پرداخت دِین دیگری از روی ناچاری

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 55-69

10.22059/jolt.2012.35125

فخرالدین اصغری آقمشهدی؛ شهرام اصغری


2. بررسی فقهی- حقوقی طرق انتقال ارادی طلب با نگاهی تطبیقی به حقوق فرانسه

دوره 8، شماره 18، بهار و تابستان 1390، صفحه 5-24

10.22059/jolt.2012.30129

علی یزدانیان؛ داوود بزرگمهر


3. اقرار تاجر ورشکسته

دوره 1، شماره 3، بهار و تابستان 1382

دکتر علیرضا باریکلو