کلیدواژه‌ها = جامعه‌شناسی حقوق
تعداد مقالات: 2
1. تحلیلی اجتماعی- حقوقی و معرفتی از رویة ‌قضایی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 135-170

10.22059/jolt.2014.52499

عبدالرضا علیزاده